Stemwijzer voor debielen

Meld je anders ff aan voor m’n (wel toffe) nieuwsbrief op zondag

Ik heb zo het vermoeden dat die Tweedekamerverkiezingen op 15 maart nogal eens belangrijk konden zijn en volgens mij hoef ik niet helemaal uit te leggen dat de Stemwijzer je kan helpen om letterlijk partij te kiezen.

De Stemwijzer bestaat uit 30 eenvoudig geformuleerde stellingen waar je het mee eens of oneens kan zijn (of geen van beide of je kan ze overslaan) en zo kunt toetsen hoe jouw meningen stroken met die van de deelnemende politieke partijen aan de Tweedekamerverkiezingen. En dan krijg je dus een resultaat welke partij het beste matcht met jouw overtuigingen.

Ik weet niet waarom ik dit nog moet uitleggen.

Maar juist omdat de stellingen in de Stemwijzer nogal eenvoudig geformuleerd zijn, is er volgens mij nogal wat verwarring over wat er wordt bedoeld. En volgens mij maak je dan al gauw de verkeerde keuze.

Daarom heb ik speciaal voor jou onderzoek gedaan en presenteer ik graag De Stemwijzer voor Debielen, met per stelling uitleg wat er nu precies wordt bedoeld en wat het betekent als je het eens of oneens bent met de stelling. Of, bij een redelijk duidelijke stelling, gewoon wat vullende tekst.

Hopelijk helpt het je met het maken van je keuze. Succes.

Oja, ik ben lekker links georiënteerd en beïnvloed.

1. Bindend referendum

Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden.

Dit is direct de lastigste stelling. Want dit lijkt zo mooi: dat je voor belangrijke besluiten met z’n allen gaat stemmen. Maar voor belangrijke besluiten kies je dus (onder andere bij Tweedekamerverkiezingen) volksvertegenwoordigers.

Een bindend referendum is dus iemand vertrouwen om voor jou beslissingen te nemen, behalve als het echt belangrijk wordt. Dan niet.

2. Maatschappelijke dienstplicht

Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg.

Dit betekent dat jongeren, zonder uitzondering, verplicht, een maatschappelijke stage moeten lopen. Ook als ze bijvoorbeeld geen zin hebben of liever wat anders doen. Bijvoorbeeld gaan werken of een raket willen bouwen.

Nee die maatschappelijke dienstplicht is verplicht. Weet niet precies waar dit goed voor is.

3. Anoniem solliciteren

Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden.

Dit lijkt prachtig en discriminatie te voorkomen, maar is precies het tegenovergestelde. Door anonieme sollicitaties pak je racisme in de kern niet aan en blijft het juist bestaan. Het is symptoombestrijding omdat je accepteert dat discriminatie bestaat.

Door hier ‘eens’ te kiezen ben je dus onderdeel van het probleem.

4. Groepsbelediging

Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn.

Of we de regeltjes moeten veranderen zodat we nóg kutter tegen elkaar mogen kunnen doen.

5. Teelt en verkoop wiet

De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden.

Legalisering van teelt en verkoop van wiet betekent dat we niet meer zo moeilijk gaan doen zoals we nu doen met verbieden en gedogen en door de vingers zien.

6. Vervroegde vrijlating

De vervroegde vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moet stoppen. Zij moeten hun straf helemaal uitzitten.

Vervroegde vrijlating betekent dat gevangenen bij goed gedrag 2/3e van hun straf hoeven uit te zitten. Dat kan om ze te laten reïntegreren in de samenleving. Als vervroegde vrijlating moet stoppen, zullen ze hun straf dus helemaal moeten uitzitten.

Heb hier niet echt een mening over. Ik zou wel graag willen weten of die vervroegde vrijlating inderdaad zorgt voor betere reïntegratie, kostenbesparing en andere voordelen. Of niet.

7. Vennootschapsbelasting

De belasting over de winst van ondernemingen (vennootschapsbelasting) moet omlaag.

Als die belasting omlaag gaat kunnen bedrijven in Nederland beter concurreren met buitenlandse bedrijven. Bovendien bevordert dat ondernemerschap, aldus voorstanders.

Ik weet niet zo goed wat er gebeurt als deze belasting hetzelfde blijft. Waarschijnlijk niet zoveel spannends.

8. Belasting hoogste inkomens

De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen.

Of mensen die het kunnen betalen wat meer bij moeten dragen dan mensen die het niet echt kunnen betalen. Wat de hoogste inkomensgroepen precies betekent en wat meer belasting betekent weet ik niet.

9. Tijdelijke arbeidscontracten

De periode waarbinnen je meerdere tijdelijke arbeidscontracten na elkaar kunt afsluiten, moet langer worden dan twee jaar.

Deze stelling betekent dat werkgevers werknemers langer in dienst kunnen houden zonder vast contract. Dit is een lastige: een langer niet-vast dienstverband biedt aan de ene kant zekerheid (omdat sommige bedrijven je gewoonweg niet een vast contract kúnnen bieden en je dus niet volgens de wet verplicht moeten laten gaan na 2 jaar met niet-vaste contracten) maar is voor werkgevers ook een fijne manier om gemakkelijk mensen te ontslaan (omdat sommige bedrijven je gewoonweg geen vast contract aan wíllen bieden na twee jaar niet-vaste contracten).

10. AOW-leeftijd 65

De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden.

11. Verzekering zzp’ers

Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Hier is belangrijk om te weten dat zzp’ers ondernemers zijn en kiezen voor risisco en vrijheid en dat het hier gaat om een verplichte verzekering en niet een plan om verzekeringen voor zzp’ers aantrekkelijker of gemakkelijker te maken.

12. Leenstelsel studenten

Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen.

Toen ik studeerde was er nog een basisbeurs en dat betekent dat je, mits je je diploma haalde, gedeeltelijk werd gesponsord door de overheid met een bescheiden bijdrage.

Je zou je voor kunnen stellen dat deze basisbeurs, in tegenstelling tot een lening die je terug moet betalen, voor veel jongeren een reden was om te gaan studeren. Anderzijds kun je ook stellen dat afgestudeerden gemiddeld een hoger inkomen hebben en dus prima een lening kunnen afbetalen en die basisbeurs dus niet nodig is.

Deze stelling gaat trouwens niet over een aanvullende beurs (die nog bestaat) voor mensen die willen studeren maar geen financierende ouders hebben.

13. Geld cultuur

Er moet meer geld naar kunst en cultuur.

Lekker wazig. Wat is meer? En wat is kunst en cultuur?

Omdat deze stelling zo wazig is, kun je deze stelling beter overslaan. Of je gewoon afvragen of je meer of minder musea en festivals wil.

14. Islamitische immigranten

Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten.

Ik ga deze stelling, net als Artikel 1, niet eren met een reactie.

15. Kinderpardon

In Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers moeten hier kunnen blijven (kinderpardon).

Hier is de vraag of je kinderen die in Nederland naar school gaan, vrienden maken en opgroeien hier laat blijven of naar een ander land stuurt wat ze helemaal niet willen, maar puur en alleen omdat ‘regels regels zijn’.

16. Onderdak illegalen

De regering moet gemeenten verbieden illegale vreemdelingen onderdak te geven.

Deze stelling betekent eigenlijk ‘We moeten alle illegale vreemdelingen op straat laten slapen en niet naar ze omkijken.’

17. Hypotheekrente

De regeling voor de aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden aangetast.

Hier snap ik nog steeds geen ene reet van. Behalve dat het aantasten van de hypotheekrenteaftrek ervoor zorgt dat huizen kopen minder gemakkelijk wordt (maar een huis kopen betekent over het algemeen jezelf in de schulden steken).

Ofzo. Dit kreeg ik nog als toelichting per Whatsapp:

Ooh ok

Ooh ok

En:

Oja nee precies

Oja nee precies

18. Verhuurdersheffing

Woningcorporaties moeten meer goedkope huurwoningen bouwen. Daarom moet de belasting die zij betalen over huurwoningen (verhuurdersheffing) worden afgeschaft.

De stelling is eigenlijk of woningcorporaties belasting moeten betalen over huurwoningen waarbij die belasting natuurlijk wordt doorgerekend naar huurders. Met andere woorden: moet huren bij woningcorporaties goedkoper worden en moeten er meer goedkope huurwoningen komen?

19. Schiphol

Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden.

Beetje kort door de bocht. Dit zijn 5 woorden die niets zeggen over mate, manier, termijn en effecten.

Overslaan.

20. Kilometerheffing

De regering moet niet het bezit van de auto, maar het aantal gereden kilometers belasten.

Met andere woorden: moet je betalen voor gebruik (en als je meer vervuilt ook meer betalen) of voor bezit (en als je meer vervuilt niet meer betalen)?

Realiseer je wel dat er dus een manier moet komen om te controleren hoeveel kilometer iemand rijdt wat privacy in de weg kan staan.

21. Nieuwe wegen

Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe wegen.

Je zou deze stelling kunnen uitleggen als ‘Ik wil minder vaak in de file staan’ of ‘ja maar meer wegen kunnen natuurlijk ook zorgen voor meer verkeer zodat het fileprobleem niet echt wordt opgelost’. En er staat ook niet bij ‘in plaats van naar het openbaar vervoer of subsidies aan Uber of Car2Go’.

Kijk maar even hoe je dit aan jezelf uitlegt. Vind het nogal summier.

22. Kolencentrales

Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven.

‘Laten we nog steeds fossiele brandstoffen gebruiken om energie op te wekken en meehelpen aan het verergeren van het klimaatprobleem in plaats van te investeren in zonne- of windenergie omdat we immers nog maar in 2017 leven.’

23. Btw-tarief vlees

Voor vlees moet het hoge btw-tarief van 21 procent gaan gelden.

Achtergrondinfo: het produceren van vlees (m.u.v. -tomaten) is enorm schadelijk voor het milieu én meestal geen pretje voor dieren. In tegenstelling tot het meeste overige voedsel (behalve hutspot, wat voor niemand een pretje is om te produceren én te consumeren).

24. Voltooid leven

Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is moeten hulp kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken.

In andere woorden: ‘Als je graag dood wilt, moet je hulp kunnen krijgen van iemand die verstand heeft van op een normale manier je leven beëindigen in plaats van dat nu andere mensen bepalen dat je moet blijven leven ook al wil je dat zelf niet omdat je bijvoorbeeld ondraaglijk lijdt.’

25. Afschaffing eigen risico

Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, ook als dat betekent dat de premies omhoog gaan.

Sommige partijen stellen dat het eigen risico er is om er voor te zorgen dat je niet voor iedere hoestbui naar de dokter gaat maar sommige partijen vinden dat het eigen risico er voor zorgt dat écht zieken zorg mijden.

Bepaal voor jezelf welke uitleg je gebruikt. En wat je vooral zelf fijn en belangrijk vindt.

26. Landelijk zorgfonds

Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan verdwijnen.

Of je in december niet allemaal reclames van allemaal zorgverzekeraars met precies dezelfde prijzen maar net iets andere dekking wil zien maar een basisverzekering voor iedereen die allemaal hetzelfde is en dus waarschijnlijk veel goedkoper kan dan nu.

27. Defensie-uitgaven

De uitgaven voor defensie moeten de komende jaren fors omhoog naar 2 procent van het nationale inkomen (de NAVO-norm).

Laten we lekker veel tanks en straaljagers kopen omdat dat van de NAVO moet.

Of:

We horen bij het NAVO-clubje en die vindt dat we 2% van ons BBP moeten besteden aan defensie. Laten we ons aan de regels houden.

28. Europees leger

Er moet een Europees leger komen.

Ik snap niet waarom we dat zouden willen maar ook niet waarom we dat niet zouden willen.

Nouja, ik zou niet graag met een Fransoos in een tank willen zitten, behalve als hij z’n lunch deelt.

29. Ontwikkelingshulp

Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen.

Ik weet niet hoeveel we nu uitgeven. Jij wel? Ik weet ook niet zo goed wat de resultaten van ontwikkelingshulp zijn.

30. EU-lidmaatschap

Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen.

Of je weer je paspoort wilt laten zien aan de grens aan boze Belg met een snor.

Succes! Doe de Stemwijzer nu hier.

Hey ik heb ook een podcast en ik schreef ook een boek