Autonome observaties (1)

autonome-observaties-1

Ik schrijf een boek dat Autonomie heet en het leek me wel aardig om m’n notities zo nu en dan te delen. Hier zijn de eerste. Ik werd vooral geïnspireerd door het boek How to be free van Tom Hodgkinson.

1.

Leisure komt van licere dat toestaan of mogen betekent. Dat impliceert dus dat er een hiërarchie is die jou in staat stelt iets te doen, je vrije tijd te besteden. Is die macht je werkgever?

2.

Boekhoudkunde is een fundament van vrijheid. Grote bedrijven en organisaties verdienen geld aan nalatige, luie, ongeordende mensen. Denk vooral aan slapende sportschoolleden, kosten voor te laat betaalde facturen en automatische incasso’s voor dingen die je niet meer gebruikt. Drie voorbeelden van boetes voor niet-bewuste ‘overtredingen’. Een goede boekhouding zorgt voor overzicht en het voorkomen van luiheidsboetes. Je kunt alleen luieren als je een goede boekhouding hebt.

3.

Een werk/leven-balans slaat nergens op. Het impliceert dat het ene kwaad is en het andere goed. De oplossing is even cliché als simpel: zorg ervoor dat je werk goed is. Dan is het in balans brengen niet meer een noodzaak, maar kun je het achterwege laten.

4.

Een carrière is een egocentrisch aandeel in een oneindige wedstrijd met een eeuwig voortschreidende horizon.

5.

Niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig. Als we streven naar gelijkheid en dat bereiken, dan wordt de wereld een saaie amorfe niksigheid.

6.

Als je op de klok moet kijken of het tijd is om te eten heb je twee problemen: je luistert niet naar je lichaam en je bent afhankelijk van tijd. Waarom ga je niet pas eten als je trek hebt? Waarom bepaalt de klok of je gaat eten?

7.

Plannen maken is de incarnatie van ijdele hoop. Je plan is de verwezenlijking van je huidige gedachten, en slaat dus nergens op. Of het is een projectie van wat je denkt dat in de toekomst belangrijk gaat zijn. En dat slaat ook nergens op.

8.

Het heet-koude empathiehiaat stelt dat je je op het moment van hoge motivatie niet goed voor kunt stellen dat je op een zeker moment niet meer gemotiveerd bent. Dus dan kun je wel zo goed plannen, het is gebaseerd op je hoge motivatie. Dat zorgt voor problemen.

9.

Er is ook een koud-heet empathiehiaat en dat werkt natuurlijk precies tegenovergesteld: je niet kunnen voorstellen dat je ooit meer gemotiveerd gaat zijn om iets te doen dan nu.

10.

Uitstelgedrag is fantastisch. Het is een drang om zo weinig mogelijk te doen voor een optimaal resultaat. Efficiëntie dus.